Protokoll Förningsstämma 2024

Protokollet från föreningsstämman är nu utskickat  och finns även här på vår hemsida

Ulebergshamn den 20 maj 2024

Styrelsen


Uppdatering om elskåp inom området Maj 2023

Ellevio har skickat ut påminnelse till fastighetsägare inom föreningen om ombyggnad av elskåp. Detta då det råder platsbrist vid montering av nya elmätare. Enligt utskicket skall detta göras av respektive fastighetsägare annars stängs elen av.

Efter nya kontakter med Ellevio har nu fått ett mail där det står att detta inte gäller fastighetsägare där elmätaren är placerad i ett gemensamt fördelnings skåp, det vill säga de flesta av våra medlemmar. 


Problemet för Ellevio är att de inte i sina system för utskick inte kan se skillnaden mellan elmätare placerade inom fastighetsgränserna eller på föreningens mark. Utskicket går därför till alla.

Kontakta Ellevio enligt brevets uppgifter och hänvisa till  Stefan Olhede på Ellevio.

Observera: Detta inte har med föreningen att göra utan är ett avtal mellan fastighetsägaren (medlemmen) och Ellevio. Föreningen har endast hjälpt till med diskussionen eftersom det berör ett antal medlemmar.


Elskåp inom området

Ellevio äger el distributionsnätet inom föreningens område. För närvarande byter man elmätarna till mätare som klarar av att mäta förbrukning per timme.  Detta skall vara klart innan 1 januari 2025 enligt lag.

Normalt finns ett kabelskåp på allmänningen och ett el mätarskåp på varje hus https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/renovera-bygga-nytt/fa-koll-pa-ditt-ansvar-i-elnatet/

I vår förening ser det annorlunda ut. Dåvarande leverantör har kombinerat kabelskåpet med el mätarskåpet. (Vi känner till Berganders väg, Söders väg och Noreus väg, kanske fler ställen)

De nya elmätarna är bredare och får inte plats i kabel/mätarskåpet, se bild, varvid Ellevio skickar mail att fastighetsägaren skall byta ut kabelskåpet. Skåpen ägs av Ellevio, fastighetsägaren får inte röra detta. Kostnaden bör därför tas av Ellevio.

För närvarande utreder Ellevio frågan och detta kan ta tid enligt vår kontakt, läs under 2024. Får ni mail om detta skicka att de skall kontakta Stefan Olhede på Ellevio.


Dan Lemon
OrdförandeStäddag 2024

Föreningens städdag är är andra lördagen i oktober.För 2024 blir det den 12 oktober
Läs mer här