Föreningsstämma 2023

Nästa föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 20 maj 2023.
Lokal: Församlingshemmet, Hunnebostrand
Här finns kallelsen

Ulesam_kallelse_årsmote 2023 V0.2.pdf
Verksamhetsberättelse Ulesam 2022 0,2.pdf
ÅR Ulesam 20220101-20221231 230309.pdf
Ulesam budget 2023-04-25.pdf

För de som har Gmail

För de som har Gmail och inte får mail från föreningen läs mer här

Städdag 2023

Föreningens städdag är är andra lördagen i oktober.För 2023 blir det den 14 oktober
Läs mer här
Uppdatering om elskåp inom området

Ellevio har nu tagit kostnaden för den första ombyggnaden av elskåp inom området (Se artikeln nedan). Denna fastighet har monterat solceller och måste då ha den nya elmätaren. Vi räknar med att ombyggnaden kommer att göras för samtliga fastighetsägare inom föreningen, med eller utan solceller.

Observera: Detta inte har med föreningen att göra utan är ett avtal mellan fastighetsägaren (medlemmen) och Ellevio. Föreningen har endast hjälpt till med diskussionen eftersom det berör ett antal medlemmar.


Elskåp inom området

Ellevio äger el distributionsnätet inom föreningens område. För närvarande byter man elmätarna till mätare som klarar av att mäta förbrukning per timme.  Detta skall vara klart innan 1 januari 2025 enligt lag.

Normalt finns ett kabelskåp på allmänningen och ett el mätarskåp på varje hus https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/renovera-bygga-nytt/fa-koll-pa-ditt-ansvar-i-elnatet/

I vår förening ser det annorlunda ut. Dåvarande leverantör har kombinerat kabelskåpet med el mätarskåpet. (Vi känner till Berganders väg, Söders väg och Noreus väg, kanske fler ställen)

De nya elmätarna är bredare och får inte plats i kabel/mätarskåpet, se bild, varvid Ellevio skickar mail att fastighetsägaren skall byta ut kabelskåpet. Skåpen ägs av Ellevio, fastighetsägaren får inte röra detta. Kostnaden bör därför tas av Ellevio.

För närvarande utreder Ellevio frågan och detta kan ta tid enligt vår kontakt, läs under 2024. Får ni mail om detta skicka att de skall kontakta Stefan Olhede på Ellevio.


Dan Lemon
Ordförande