Städdag den 9 oktober 2021

Föreningens städdag 2021 kommer att vara 9 oktober
Läs mer om städdagen här