Ulebergs samfällighet

Område

Ulebergs samfällighet förvaltar Sotenäs GA:1 och är lagfarna ägare av Sotenäs Uleberg 2:211, ett 23 ha stort område inom Sotenäs kommun i Västra Götaland.

Fastigheter

Föreningen har 106 fastighetsägare inom området. Drygt 10% av dessa är fastboende.

Tennis och boulebana

Inom föreningen finns en tennisbana och boulebanor. Tennisbanan kan även bokas av andra än medlemmar, se tennisbanan