Städdagar

Föreningen genomför städdagar efter beslut på årsmötet. Normalt är detta andra lördagen i oktober.

Samling

Vi samlas vid respektive områdes parkering och hjälper till där vi kan. Varje område fattar sina beslut.
Om det inte finns något att göra i närområdena där du bor så går det bra att möta upp vid tennisbanan  eller boulebanan där det behöver rensas bort en massa sly och ogräs.

Rishögar

Rishögar kan börja skapas från den 1 oktober. För att det inte ska bli alltför många rishögar att forsla bort vill vi i styrelsen att följande platser används: 

  1. Postlådorna vid Noréus Väg.
  2. Parkeringen Berganders Väg.
  3. Parkeringen Söders Väg.
  4. Vändplanen Sjöfälts Väg
  5. Korsningen Kvitbacken/Minkgatan
  6. Parkeingen Ulebergsvägen 24-28.
Normalt tar entreprenören hand om rishögarna i slutet av oktober. Efter det får var och en köra bort riset till återvinningscentralen i Hogenäs.

Sortering

För att vi ska få ut något ekonomiskt ur rishögarna vill vi att de på de olika platserna inte blandas olika material. Lägg därför trädstammar och grövre ris i en hög och övrigt i en annan hög bredvid. 
 

Macka och dryck

Klockan 13.00 är det sedvanlig macka och dryck på parkeringen Söders Väg.