Trivselregler

Följande riktlinjer bygger på ömsesidigt hänsynstagande och har kommit till för allas vår gemensamma trivsel inom området Uleberg.
En god regel lyder: Se på Ditt hus och Din tomt med Din grannes ögon!


Trafik

 • Hastigheten inom området ska ej överstiga 30km/h.
 • På grund av områdenas olika utformning gäller olika riktlinjer avseende parkering av bilar.

  Område 1 och 2:
  I planbeslutet som fastställdes av länsstyrelsen står följande: Gångvägarna skall normalt inte användas för biltrafik. Samfälligheten medger dock undantag för sophämtning, sjuktransporter, transport av tungt gods och taxi. Vid ankomst till området får bilen framföras till fastigheten för urpackning och sedan uppställas vid fastigheten. Bil som dagligen nyttjas för transporter bör placeras på för området iordningställd parkeringsplats. Vid fastighet får ej mer en 1 st bil vara uppställd.

  Övriga områden:
  Bilarna parkeras vid fastigheterna. Separata gästparkeringar finns i område 3, Noreús Väg.
 • Parkering av egen husvagn i anslutning till fastigheterna bör undvikas.
 • Husvagnar (egen/gästande) får kortvarigt, 2-3 dagar, uppställas på för respektive område iordningställd parkeringsplats.

 • Båtar

 • Alla fastighetsägare har enligt exploateringsavtal och köpekontrakt rätt till båtplats och uppläggningsplats i och invid Strandhamns kile.
 • Vinterförvaring av båtar ska därför i första hand ske vid hamnen. Om småbåtar vinterförvaras vid fastigheterna ska detta ske så att inte olägenhet uppstår för grannar eller att området i övrigt misspryds. Nedanför område 1 Berganders Väg mot gränsvägen finns idag en parkeringsplats som i  södra delen kan användas för uppställning av båtar vintertid och båtkärror sommartid.
 • Uppställning av båtvagnar och släpkärror inom samfälligheten bör undvikas och kan företrädesvis ställas på under punkt 2 beskriven uppställnings-/parkeringsplats.

 • Övrigt

 • Håll vegetationen nere så att inte utsikten skyms för andra fastigheter.
 • Eldning får endast ske enligt kommunens föreskrifter.
 • Vid arbete på fastigheten skall hänsyn tas till grannar.
 • För tennisbanan gäller Tennisföreningens stadgar. Tennisbanan skall ej utnyttjas mellan 23.00 – 07.00.

 • TRIVSELREGLER

  Följande riktlinjer bygger på ömsesidigt hänsynstagande och har kommit till för allas vår gemensamma trivsel inom området Uleberg.
  En god regel lyder: Se på Ditt hus och Din tomt med Din grannes ögon!
  Trafik

  1. Hastigheten inom området ska ej överstiga 30km/h.
  2. På grund av områdenas olika utformning gäller olika riktlinjer avseende parkering av bilar.

   Område 1 och 2:
   I planbeslutet som fastställdes av länsstyrelsen står följande: Gångvägarna skall normalt inte användas för biltrafik. Samfälligheten medger dock undantag för sophämtning, sjuktransporter, transport av tungt gods och taxi. Vid ankomst till området får bilen framföras till fastigheten för urpackning och sedan uppställas vid fastigheten. Bil som dagligen nyttjas för transporter bör placeras på för området iordningställd parkeringsplats. Vid fastighet får ej mer en 1 st bil vara uppställd.

   Övriga områden:
   Bilarna parkeras vid fastigheterna. Separata gästparkeringar finns i område 3, Noreús Väg.
  3. Parkering av egen husvagn i anslutning till fastigheterna bör undvikas.
  4. Husvagnar (egen/gästande) får kortvarigt, 2-3 dagar, uppställas på för respektive område iordningställd parkeringsplats.

   
  Båtar

  1. Alla fastighetsägare har enligt exploateringsavtal och köpekontrakt rätt till båtplats och uppläggningsplats i och invid Strandhamns kile.
  2. Vinterförvaring av båtar ska därför i första hand ske vid hamnen. Om småbåtar vinterförvaras vid fastigheterna ska detta ske så att inte olägenhet uppstår för grannar eller att området i övrigt misspryds. Nedanför område 1 Berganders Väg mot gränsvägen finns idag en parkeringsplats som i  södra delen kan användas för uppställning av båtar vintertid och båtkärror sommartid.
  3. Uppställning av båtvagnar och släpkärror inom samfälligheten bör undvikas och kan företrädesvis ställas på under punkt 2 beskriven uppställnings-/parkeringsplats.


  Övrigt.

  1. Håll vegetationen nere så att inte utsikten skyms för andra fastigheter.
  2. Eldning får endast ske enligt kommunens föreskrifter.
  3. Vid arbete på fastigheten skall hänsyn tas till grannar.
  4. För tennisbanan gäller Tennisföreningens stadgar. Tennisbanan skall ej utnyttjas mellan 23.00 – 07.00.