OM FÖRENINGEN

ULEBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ulebergs samfällighetsförening har som ändamål att äga och förvalta den samfällda fastigheten Uleberg 2:211 i Sotenäs kommun Västra Götalands län.