Underhållsplan

Styrelsens

Styrelsen går igenom hela området efter årsmötet. Synpunkter på skötselschemat lämnas därför lämpligast till styrelsen på årsmötet.

Städdagar

Syftet med städdagen är att hålla ner kostnaderna för föreningen men också för att skapa gemenskap inom föreningen. Vi samlas klockan 9 i respektive områden för att ta ett gemensamt tag på föreningens mark. Klockan 13 bjuder föreningen på en lunchsmörgås till deltagarna. Läs mer om städdagen här.

Slyröjning

Styrelsen har delat upp föreningens mark i att antal områden som skall slyröjas (för närvarande fem områden, se kartan nedan). I samband med styrelsens årliga genomgång av området, bestäms vilket/vilka områden som behöver åtgärdas också med hänsyn till föreningens ekonomi.

Vägar

Föreningens vägar kantklipps två gånger om året. En gång efter midsommar och en gång under hösten med utökad bredd. En entreprenör genomför kantklippningen via ett hängavtal. Vi måste därför följa kommunens tidplan.

Gångvägar

Gångvägar kantklipps en gång efter midsommar.

  • Söders Väg <=> Gränsvägen
  • Berganders Väg <=> Gränsvägen
  • Sjöfälts Väg <=> Söders Väg
  • Noreus väg <=> Kvitbacken

Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning fram till fastboende sköts av kommunen via entreprenör. Vid problem hänvisas till kommunens hemsida (länk från 2023-02-03) 

·       Föreningens övriga vägar har av kostnadsskäl inget avtal utan får lösas efter behov.

·       Gångvägar inom föreningen vinterunderhålls ej.

·       Föreningen har sandlådor uppställda, meddela styrelsen om sanden tryter. Maila till ordf@ulesam.se